facebooktwitterlinkedinyoutube

Priporočila za ureditev področja financiranja političnih strank in volilnih kampanj

PRIPOROČILA

POLICY PAPER IN ENGLISH

Transparency International Slovenia- Društvo Integriteta je v četrtek, 29. novembra 2012 ob 15. uri v Ljubljani v City Hotelu predstavilo priporočila za spremembe področja financiranja političnih strank in volilnih kampanj v Sloveniji, t.i. »policy paper«.

Financiranje političnih strank in volilnih kampanj že kar nekaj časa predstavlja problem, ki je predmet velikega korupcijskega tveganja. To je potrdila tudi nedavna raziskava »Nacionalni Sistem Integritete v Sloveniji«, ki je v okviru družbenega, političnega, ekonomskega in kulturnega konteksta analizirala in ocenila delovanje ključnih 13. »stebrov«, ki prispevajo k celovitosti, transparentnosti in odgovornosti nacionalnega sistema integritete. Raziskava ocenjuje, da so politične stranke eden najslabše ocenjenih stebrov v nacionalnem sistemu integritete, te pa v praksi ne odgovarjajo za svoja dejanja.

apples

 

O neprimerni urejenosti financiranja političnih strank in volilnih kampanj je že leta 2007 opozorila Skupina držav Sveta Evrope proti korupciji GRECO. Za boljšo urejenost področja je podala 13 priporočil, od katerih Slovenija, več kot 4 leta kasneje, v celoti ni implementirala niti enega. Do sedaj je Slovenija sicer pripravila predloga Zakona o političnih strankah ter Zakona o volilni in referendumski kampanji, ki pa jih ni sprejela. Prav tako na pomanjkljivosti opozarjata tudi Komisija za preprečevanje korupcije ter Računsko sodišče.

Transparentno financiranje političnih strank in kampanj je nujno, saj so politične stranke in njihovi kandidati ključni tvorci demokratičnega sistema in s svojo slabo predstavo zmanjšujejo zaupanje javnosti v pravno državo ter njene institucije.

 - Analiza vprašalnikov (pdf)

Na predstavitev priporočil smo povabili tudi pripravljalce zakona o političnih strankah - Ministrstvo za notranje zadeve, vendar se je minister dr. Vinko Gorenak opravičil. Razloga ni navedel. 

- Elektronsko sporočilo

Društvo Integriteta

Naslov:
Društvo Integriteta - Transparency International Slovenia
Povšetova 37
1000 Ljubljana
Slovenija

E-mail:
info@integriteta.si

mpu slovenia

Koledar dogodkov

«   November 2017   »
potosrčpesone
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   

Zadnje novice

Javna razprava: Integriteta politikov funkcionarjev in javnih uslužbencev v luči (dez)integracije družbe

Društvo Integriteta- Transparency International Slovenia je v četrtek, 20.12.2012 pripravilo javno razpravo, ki je bila namenjena konstruktivni debati, uperjeni proti korupciji in zlorabi moči. Predlagali smo konkretne rešitve za višjo integriteto politikov, funkcionarjev in javnih uslužbencev, ki se gradi od zgoraj navzdol in je pomembna za izhod iz krize v katero država vedno bolj tone. Društvo Integriteta bo na podlagi javne razprave in našega dosedanjega dela pripravilo in predlagalo smernice in kodeks etike. 

Udeleženci javne razprave:

• prof.dr. Miro Cerar (Pravna Fakulteta Univerze v Ljubljani)
• dr. Polonca Kovač (Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani; članica Uradniškega sveta)
• mag. Bećir Kečanović (pomočnik predsednika Komisije za preprečevanje korupcije)
• Simona Habič (Predsednica Društva Integriteta- Transparency International Slovenia) 
• Bojan Radej (Slovensko društvo evalvatorjev, Integracija politik)
• Dr. Urban Vehovar (Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem)

 

 
Okrogla miza: Kako zagotoviti integriteto v zasebnem sektorju in zmanjšati vplive politike na poslovanje?

MEDIJSKE OBJAVE

GALERIJA

ANALIZA VPRAŠALNIKOV

Društvo Integriteta- Transparency International Slovenija je 27. marca 2012 v okviru projekta ENIS pripravilo okroglo mizo na temo: "Kako zagotoviti integriteto v zasebnem sektroju in zmanjšati vplive politike nanjo?". V okviru dogodka, ki je bil organiziran ob pomoči Ameriške amabasade v Sloveniji, smo gostili tudi direktorja EDF communication iz ZDA, Erich-a de la Fuente.

 
logo ti slo final crinisbarvalogo tilogo euPrevention of and Fight against Crime. With financial support from the Prevention of and Fight against Crime Programme. European Commission - Directorate-General Home Affairs.