facebooktwitterlinkedinyoutube

Predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk

dr danilo turk"Raziskava o nacionalnem sistemu integritete, ki jo je izvedlo Društvo Integriteta – Transparency International Slovenija, na sistematičen način prikazuje problematiko področja integritete in s tem povezane korupcije v slovenski družbi. Med množico izpostavljenih ugotovitev raziskave sem kot eno pomembnejših zaznal, da ima Slovenija na več preiskovanih stebrih primeren pravni okvir, ki pa v praksi ostaja prazen in nezapolnjen. Problem slovenske države na področju korupcije in njenim antipodom, integriteti, torej ni njuna podnormiranost, temveč neudejanjanje sprejetih pravnih rešitev v praksi. Pomembno je, da se slovenska družba problema korupcije zelo dobro zaveda, da se zaveda tudi njene nevarnosti. Kljub temu pa je zaskrbljujoče dejstvo, ki ga izpostavlja tudi raziskava, da je  pravni okvir pri nekaterih vsebinah zagotavljanja integritete še vedno prezapleten in pri drugih preohlapen."

"Upam, da bodo izvedena raziskava in predvsem njene ugotovitve prinesle tiste spremembe v slovensko družbo, ki jih le-ta potrebuje, zato da se odpravijo pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene. Naj se zapolni zakonodajni okvir, ki ga premore slovenska država, naj se poenostavijo postopki, kjer so preveč birokratski, in naj področje integritete, kjer se začne in konča vsaka pravna država, tudi v slovenski praksi pristane tam, kjer mora biti - v glavah in dejanjih vseh tistih, ki odločajo. Ugotovitve pričujoče raziskave so odlično izhodišče."

dr. Danilo Türk, predsednik Republike Slovenije

Društvo Integriteta

Naslov:
Društvo Integriteta - Transparency International Slovenia
Povšetova 37
1000 Ljubljana
Slovenija

E-mail:
info@integriteta.si

mpu slovenia

Koledar dogodkov

«   November 2017   »
potosrčpesone
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   

Zadnje novice

Javna razprava: Integriteta politikov funkcionarjev in javnih uslužbencev v luči (dez)integracije družbe

Društvo Integriteta- Transparency International Slovenia je v četrtek, 20.12.2012 pripravilo javno razpravo, ki je bila namenjena konstruktivni debati, uperjeni proti korupciji in zlorabi moči. Predlagali smo konkretne rešitve za višjo integriteto politikov, funkcionarjev in javnih uslužbencev, ki se gradi od zgoraj navzdol in je pomembna za izhod iz krize v katero država vedno bolj tone. Društvo Integriteta bo na podlagi javne razprave in našega dosedanjega dela pripravilo in predlagalo smernice in kodeks etike. 

Udeleženci javne razprave:

• prof.dr. Miro Cerar (Pravna Fakulteta Univerze v Ljubljani)
• dr. Polonca Kovač (Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani; članica Uradniškega sveta)
• mag. Bećir Kečanović (pomočnik predsednika Komisije za preprečevanje korupcije)
• Simona Habič (Predsednica Društva Integriteta- Transparency International Slovenia) 
• Bojan Radej (Slovensko društvo evalvatorjev, Integracija politik)
• Dr. Urban Vehovar (Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem)

 

 
Okrogla miza: Kako zagotoviti integriteto v zasebnem sektorju in zmanjšati vplive politike na poslovanje?

MEDIJSKE OBJAVE

GALERIJA

ANALIZA VPRAŠALNIKOV

Društvo Integriteta- Transparency International Slovenija je 27. marca 2012 v okviru projekta ENIS pripravilo okroglo mizo na temo: "Kako zagotoviti integriteto v zasebnem sektroju in zmanjšati vplive politike nanjo?". V okviru dogodka, ki je bil organiziran ob pomoči Ameriške amabasade v Sloveniji, smo gostili tudi direktorja EDF communication iz ZDA, Erich-a de la Fuente.

 
logo ti slo final crinisbarvalogo tilogo euPrevention of and Fight against Crime. With financial support from the Prevention of and Fight against Crime Programme. European Commission - Directorate-General Home Affairs.