facebooktwitterlinkedinyoutube

Zgodovina

Koncept "Nacionalni Sistem Integritete" je nastal v okviru gibanja Transparency International v 90-ih letih minulega stoletja kot primarno konceptualno orodje za vzpostavitev večje integritete in transparentnosti v delovanju države in družbe in preprečevanje korupcije. Na podlagi gradiva »Transparency International Sourcebook« je bil namen združiti ključne akterje in institucije v boju proti korupciji v skupnem analitičnem okvirju imenovanem "Nacionalni sistem integritete". Z pripravo "Nacionalnih strokovnih posvetov" se je teoretični  okvir prenesel v prakso. S poudarkom "integritete" se širi pozitivno sporočilo, da je korupcijo moč zmanjšati, če integriteta prevladuje v vseh pomembnih vidikih javnega življenja. V začetku letu 2000 je Transparency International razvil temeljno raziskovalno metodologijo za preučevanje glavnih značilnosti nacionalnih sistemov integritete na podlagi analitičnega raziskovanja. Opustili so uporabo nacionalnih strokovnih posvetov. V letu 2008 so pri Transparency International temeljito spremenili raziskovalno metodologijo. Dodali so ključna elementa: sistem ocenjevanja in posvetovalno strokovno skupino, ponovno so uvedli nacionalne strokovne posvete.

Konceptualni temelji analize nacionalnega sistema integritete izvirajo iz »Transparency International Sourcebook-a«. Ob tem pa so ti tesno povezani s širšo in vedno večjo akademsko literaturo in gradivom o oblikovanju politik o institucionalni protikorupcijski teoriji in praksi1. Pristop NIS je sestavni del celotnega portfelja raziskovalnih orodij Transparency International, ki merijo korupcijo in ocenjujejo proti – korupcijska prizadevanja. Z analizo delovanja ključnih institucij oblasti, neodvisnih institucij, organizacij in ključnih akterjev v družbi »Nacionalni sistem integritete« ponuja trdne temelje na podlagi dokazov in verodostojnih informacij za sistematično pripravo predlogov sprememb v zakonodaji, osveščanja javnosti in drugih aktivnosti povezanih z reformami na področju proti-korupcijskih praks, izboljšanja transparentnosti in integritete in za izboljšanje celotnega delovanja institucij in s tem sistema.

Raziskava se prepleta in dopolnjuje z drugimi orodji TI usmerjenimi k ozaveščanju javnosti o korupciji in njenih posledicah prek globalnih lestvic (npr. Corruption Perception Index, Bribe Payers Index) ali prek javnega mnenja in izkušenj javnosti (npr. Global Corruption Barometer).

Pristop NIS zapolnjuje pomembno vrzel na širšem področju mednarodnega ocenjevanja dobrega upravljanja, kjer prevladuje meddržavno ocenjevanje in primerjanje (na primer: Global Integrity Index, Bertelsmann Transformation Index), poplave lestvic in ocen, študij, ki ji financirajo donatorji (ki so redko javni) in specifičnih študij primerov držav in ponuja poglobljeno in sistematično ocenjevanje protikorupcijskih sistemov temelječ na širokem posvetovalnem pristopu s številnimi zainteresiranimi stranmi. Ta edinstvena kombinacija, ki jo izvaja neodvisna lokalna nevladna organizacija civilne družbe (TI Slovenia), vključuje posvetovanja s strokovnjaki in z vsemi zainteresiranimi akterji v državi, je integrirana v  globalno projektno arhitekturo celotne organizacije Transparency International. Ta zagotavlja učinkovito tehnično pomoč in nadzor kakovosti. Vse to zagotavlja, da je pristop ustrezno ocenjevalno orodje in omogoča dodatna proti – korupcijska prizadevanja v državah po vsem svetu. Do danes je bilo po vsem svetu objavljenih več kot 80 raziskav NIS. Te so na voljo na http://transparency.org/policy_research/nis/. Z novo metodologijo pa v letošnjem letu pričakujemo še 26 poročil.


1 Rose Ackerman, Susan Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform, Cambridge: Cambridge University Press, 1999; OECD Public Sector Integrity: A Framework for Assessment, Paris: OECD publishing, 2005; Head, Brown and Connors (eds) Promoting Integrity, Surrey: Ashgate, 2008; Huberts, L. W. J. C., Anechiarico, F., & Six, F. Local integrity systems: world cities fighting corruption and safeguarding integrity. Den Haag: BJu Legal Publishers, 2008.


Društvo Integriteta

Naslov:
Društvo Integriteta - Transparency International Slovenia
Povšetova 37
1000 Ljubljana
Slovenija

E-mail:
info@integriteta.si

mpu slovenia

Koledar dogodkov

«   November 2017   »
potosrčpesone
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   

Zadnje novice

Javna razprava: Integriteta politikov funkcionarjev in javnih uslužbencev v luči (dez)integracije družbe

Društvo Integriteta- Transparency International Slovenia je v četrtek, 20.12.2012 pripravilo javno razpravo, ki je bila namenjena konstruktivni debati, uperjeni proti korupciji in zlorabi moči. Predlagali smo konkretne rešitve za višjo integriteto politikov, funkcionarjev in javnih uslužbencev, ki se gradi od zgoraj navzdol in je pomembna za izhod iz krize v katero država vedno bolj tone. Društvo Integriteta bo na podlagi javne razprave in našega dosedanjega dela pripravilo in predlagalo smernice in kodeks etike. 

Udeleženci javne razprave:

• prof.dr. Miro Cerar (Pravna Fakulteta Univerze v Ljubljani)
• dr. Polonca Kovač (Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani; članica Uradniškega sveta)
• mag. Bećir Kečanović (pomočnik predsednika Komisije za preprečevanje korupcije)
• Simona Habič (Predsednica Društva Integriteta- Transparency International Slovenia) 
• Bojan Radej (Slovensko društvo evalvatorjev, Integracija politik)
• Dr. Urban Vehovar (Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem)

 

 
Okrogla miza: Kako zagotoviti integriteto v zasebnem sektorju in zmanjšati vplive politike na poslovanje?

MEDIJSKE OBJAVE

GALERIJA

ANALIZA VPRAŠALNIKOV

Društvo Integriteta- Transparency International Slovenija je 27. marca 2012 v okviru projekta ENIS pripravilo okroglo mizo na temo: "Kako zagotoviti integriteto v zasebnem sektroju in zmanjšati vplive politike nanjo?". V okviru dogodka, ki je bil organiziran ob pomoči Ameriške amabasade v Sloveniji, smo gostili tudi direktorja EDF communication iz ZDA, Erich-a de la Fuente.

 
logo ti slo final crinisbarvalogo tilogo euPrevention of and Fight against Crime. With financial support from the Prevention of and Fight against Crime Programme. European Commission - Directorate-General Home Affairs.