facebooktwitterlinkedinyoutube

Namen

NAMEN RAZISKAVE JE ZAZNATI KLJUČNE POMANJKLJIVOSTI V SISTEMU INTEGRITETE V SLOVENIJI IN OBLIKOVATI SMISELNE SISTEMSKE REŠITVE.

V Slovensko raziskavo Nacionalnega sistema integritete smo po mednarodno opredeljeni poenoteni metodologiji za vseh 26 držav vključili 13 »stebrov«.

1

Vsakega od trinajstih stebrov smo ocenili skozi tri dimenzije, ki so bistvene za učinkovito preprečevanje korupcije:

dimenzije

Zagotovljeni viri in sredstva za delovanje (zmogljivost), notranja struktura ureditve (upravljanje) in delovanje navzven (vloga) opredeljujejo, kako je institucija, organizacija ali sistem zmožen preprečevati korupcijo ali se boriti proti njej.

Vsaka dimenzija je ocenjena v okviru skupnega nabora kazalnikov oziroma vprašanj. Ocenjevanje vključuje oceno zakonodaje za področje vsakega stebra, kot tudi dejansko prakso delovanja institucije oziroma stebra. Na tak način smo prikazali razkorak med formalnim pravnim okvirjem in dejanskim delovanjem v praksi.

dimenzije 2

Ocenjevanje ni namenjeno poglobljeni analizi vsakega stebra, temveč skuša zagotoviti širši pogled na vse pomembne stebre skozi širok nabor kazalnikov. Tako dosežemo pogled na delovanje celotnega sistema. Ocenjevanje je osredotočeno tudi na interakcije med stebri samimi, saj pokažejo na vzroke zakrnelosti in robustnosti delovanja in medsebojni vpliv.

stebri podirajoci

Pomanjkljivosti v delovanju enega stebra privedejo do resnih pomanjkljivosti v celotnem sistemu. Razumevanje interakcij in prepletanja med stebri pripomore tudi k postavljanju ključnih prednostnih nalog za reforme na posameznih področjih. Pri ocenjevanju stebrov je pomembno upoštevati tudi delovanje institucij v kontekstu temeljev družbe. Stebri namreč temeljijo  na političnem, družbenem, ekonomskem in kulturnem kontekstu.Društvo Integriteta

Naslov:
Društvo Integriteta - Transparency International Slovenia
Povšetova 37
1000 Ljubljana
Slovenija

E-mail:
info@integriteta.si

mpu slovenia

Koledar dogodkov

«   November 2017   »
potosrčpesone
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   

Zadnje novice

Javna razprava: Integriteta politikov funkcionarjev in javnih uslužbencev v luči (dez)integracije družbe

Društvo Integriteta- Transparency International Slovenia je v četrtek, 20.12.2012 pripravilo javno razpravo, ki je bila namenjena konstruktivni debati, uperjeni proti korupciji in zlorabi moči. Predlagali smo konkretne rešitve za višjo integriteto politikov, funkcionarjev in javnih uslužbencev, ki se gradi od zgoraj navzdol in je pomembna za izhod iz krize v katero država vedno bolj tone. Društvo Integriteta bo na podlagi javne razprave in našega dosedanjega dela pripravilo in predlagalo smernice in kodeks etike. 

Udeleženci javne razprave:

• prof.dr. Miro Cerar (Pravna Fakulteta Univerze v Ljubljani)
• dr. Polonca Kovač (Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani; članica Uradniškega sveta)
• mag. Bećir Kečanović (pomočnik predsednika Komisije za preprečevanje korupcije)
• Simona Habič (Predsednica Društva Integriteta- Transparency International Slovenia) 
• Bojan Radej (Slovensko društvo evalvatorjev, Integracija politik)
• Dr. Urban Vehovar (Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem)

 

 
Okrogla miza: Kako zagotoviti integriteto v zasebnem sektorju in zmanjšati vplive politike na poslovanje?

MEDIJSKE OBJAVE

GALERIJA

ANALIZA VPRAŠALNIKOV

Društvo Integriteta- Transparency International Slovenija je 27. marca 2012 v okviru projekta ENIS pripravilo okroglo mizo na temo: "Kako zagotoviti integriteto v zasebnem sektroju in zmanjšati vplive politike nanjo?". V okviru dogodka, ki je bil organiziran ob pomoči Ameriške amabasade v Sloveniji, smo gostili tudi direktorja EDF communication iz ZDA, Erich-a de la Fuente.

 
logo ti slo final crinisbarvalogo tilogo euPrevention of and Fight against Crime. With financial support from the Prevention of and Fight against Crime Programme. European Commission - Directorate-General Home Affairs.