facebooktwitterlinkedinyoutube

Glavne ugotovitve in sklepi

pdf icon Key findings and Conclusions

Glavne ugotovitve

Ocenjevanje nacionalnega sistema integritete nam ponuja analizo zakonodajne ureditve in dejanskega udejanjanja v praksi trinajstih pomembnih institucij (stebrov), ki so  odgovorne za preprečevanje korupcije v Sloveniji. V okviru družbenega, političnega, ekonomskega in kulturnega konteksta smo ocenili neodvisnost, transparentnost, odgovornost in mehanizme integritete. Ocenjevanje ni namenjeno poglobljeni analizi, temveč skuša zagotoviti širši pogled in pokazati vzroke zakrnelosti in robustnosti delovanja in medsebojni vpliv. Pomanjkljivosti v delovanju katerega od stebrov privedejo do resnih pomanjkljivosti v celotnem sistemu. Razumevanje interakcij in prepletanja pa pripomore k postavljanju ključnih prednostnih nalog za reforme na posameznih področjih. Ocena nacionalnega sistema integritete je prvi tak celostni vpogled v normativni in praktični del delovanja slovenskega sistema.

Glavne ugotovitve


Sklepi

Iz analize izhaja, da so ključ za boj proti korupciji močne, neodvisne in transparentne institucije, ki lahko vzpostavijo sistem integritete in se uprejo pritiskom politike,  gospodarstva in neformalnih mrež. Ključno pri tem je izobraževanje mladih in družbe nasploh o negativnih vplivih korupcije, pri tem pa veliko vlogo odigrajo neodvisni mediji. Prelaganje reševanja problemov z institucije na institucijo je za močan sistem integritete ogrožajoče. Pomembno je tudi zagotoviti ustrezne vire in sredstva za institucije, da lahko opravijo z zakonodajo opredeljene naloge.

Dobra stran delovanja institucij, ki opozarjajo na pojav ujetosti države in druge pojave korupcije v širšem smislu (komisija za preprečevanje korupcije, računsko sodišče, CDO, mediji), je, da je zaradi opozarjanja na probleme, korupcijo mogoče zajeziti in ozavestiti javnost o posledicah. Zavedanje javnosti stopnje korupcije je visoko tudi zaradi poročanja medijev, ki je sicer ključno pri preprečevanju hujših oblik korupcije. Zato so mediji tudi tarča velikih pritiskov politike in lastnikov.


Sklepi

Društvo Integriteta

Naslov:
Društvo Integriteta - Transparency International Slovenia
Povšetova 37
1000 Ljubljana
Slovenija

E-mail:
info@integriteta.si

mpu slovenia

Koledar dogodkov

«   November 2017   »
potosrčpesone
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   

Zadnje novice

Javna razprava: Integriteta politikov funkcionarjev in javnih uslužbencev v luči (dez)integracije družbe

Društvo Integriteta- Transparency International Slovenia je v četrtek, 20.12.2012 pripravilo javno razpravo, ki je bila namenjena konstruktivni debati, uperjeni proti korupciji in zlorabi moči. Predlagali smo konkretne rešitve za višjo integriteto politikov, funkcionarjev in javnih uslužbencev, ki se gradi od zgoraj navzdol in je pomembna za izhod iz krize v katero država vedno bolj tone. Društvo Integriteta bo na podlagi javne razprave in našega dosedanjega dela pripravilo in predlagalo smernice in kodeks etike. 

Udeleženci javne razprave:

• prof.dr. Miro Cerar (Pravna Fakulteta Univerze v Ljubljani)
• dr. Polonca Kovač (Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani; članica Uradniškega sveta)
• mag. Bećir Kečanović (pomočnik predsednika Komisije za preprečevanje korupcije)
• Simona Habič (Predsednica Društva Integriteta- Transparency International Slovenia) 
• Bojan Radej (Slovensko društvo evalvatorjev, Integracija politik)
• Dr. Urban Vehovar (Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem)

 

 
Okrogla miza: Kako zagotoviti integriteto v zasebnem sektorju in zmanjšati vplive politike na poslovanje?

MEDIJSKE OBJAVE

GALERIJA

ANALIZA VPRAŠALNIKOV

Društvo Integriteta- Transparency International Slovenija je 27. marca 2012 v okviru projekta ENIS pripravilo okroglo mizo na temo: "Kako zagotoviti integriteto v zasebnem sektroju in zmanjšati vplive politike nanjo?". V okviru dogodka, ki je bil organiziran ob pomoči Ameriške amabasade v Sloveniji, smo gostili tudi direktorja EDF communication iz ZDA, Erich-a de la Fuente.

 
logo ti slo final crinisbarvalogo tilogo euPrevention of and Fight against Crime. With financial support from the Prevention of and Fight against Crime Programme. European Commission - Directorate-General Home Affairs.