facebooktwitterlinkedinyoutube

TRANSPARENCY INTERNATIONAL SLOVENIA UGOTAVLJA, DA SO ODNOSI MED ZASEBNIM SEKTORJEM IN VLADO NETRANSPARENTNI

 pdf icon English press release

pdf icon Sporočilo za javnost

pdf icon Poročilo v celoti (eng.)

ODGOVORI NA POZIVE

Poročilo o delovanju sistemov v 25 evropskih državah razkriva tveganja za korupcijo

Največja mednarodna nevladna organizacija za boj proti korupciji Transparency International opozarja, da sistemske ureditve omogočajo  zasebnemu sektorju nedopustno vplivanje na delovanje vlad. Korupcija tako spodkopava ekonomsko stabilnost v Evropi.

Poročilo izpostavlja vrzeli v upravljanju in pomanjkljivosti v sistemih. V zadnjem letu smo priča finančnim in političnim škandalom. Zakonodajalce zato pozivamo, da zagotovijo transparentne procese lobiranja, pregledno financiranje političnih strank in volitev in zakonodajno sled.

Najbolj zaskrbljujoča ugotovitev mednarodnega poročila "Money, politics, power: corruption risks in Europe"/ Denar, politika, moč:  tveganja za korupcijo v Evropi je, da kar polovica ocenjenih držav dovoljuje neomejene politične donacije. Tri četrtine analiziranih držav pa ne naredi ničesar, da bi ustavile močne, zasebne interese pred vplivanjem na politike in vlade. 

europe map spletKljub kakovostnemu delu neodvisnih nadzornih institucij je njihovo delovanje pogosto oslabljeno zaradi neustreznih predpisov. Vlade in politiki naj sprejmejo odgovornost za večjo transparentnost in naj spoštujejo delovanje teh institucij in izvajajo njihova priporočila. 

Poročilo ugotavlja, da kar tri četrtine Evropejcev vidi korupcijo kot velik problem, v Sloveniji tako meni skoraj večina. Minulo leto smo bili priča številnim sojenjem zaradi korupcije v Franciji, Italiji, doživeli smo odstop predsednika Nemčije, škandali članov parlamentov so si kar sledili (Velika Britanija, Norveška, Slovenija, Romunija, Češka). Konflikti interesov med politiki in zasebnim sektorjem pa velik izziv ravno v Sloveniji in Bolgariji.

Gre za prvo celovito oceno in analizo zmožnosti evropskih držav za vzpostavljanje integritete in transparentnosti in zmanjševanje tveganja za korupcijo. Analiziranih in ocenjenih je bilo več kot 300 nacionalnih institucij v 25 državah v okviru raziskav nacionalnih sistemov (metodologija). Najbolj ogroženi za pojav korupcije in možnosti vzpostavljanja integritete so politične stranke, zasebni sektor in civilna družba. Najmočnejša so računska sodišča, varuhi človekovih pravic in organizacije za preprečevanje korupcije. Rezultate držav si lahko ogledate v virtualni predstavitvi za vse države. 

Vlade slabo sprejemajo odgovornost za upravljanje z javnim davkoplačevalskim denarjem, v okviru tega niso odgovorne za transparentno porabo javnega denarja, so slabe skrbnice pri sklepanju javnih pogodb (v zadnjem letu je vrednost teh v EU 1,8 trilion evrov) in slabo poskrbijo za odgovorno ravnanje pri pobiranju davkov in davčnih utajah. Še slabše je, da so prijavitelji korupcije t.i. whistleblowerji, ki spregovorijo proti krajam in zlorabam sistema pred povračilnimi ukrepi ustrezno zaščiteni le v dveh državah.

Z močno vlogo civilne družbe, stabilnimi nadzornimi institucijami in močnimi sodnimi sistemi so Danska, Norveška in Švedska najbolj zaščitene pred korupcijo, med tem ko je Bolgariji in Romuniji največ tveganja za korupcijo.  Niti ena država pa nima popolnega sistema za obrambo pred korupcijo.

Mednarodno poročilo vladam in politikom priporoča ukrepe za zmanjševanje omenjenih tveganj.  Transparency International tako v vseh državah poziva vlade in institucije EU da se korupcije lotijo bolj sistematično in intenzivno.

Za Slovenijo poročilo izpostavlja naslednje izzive:

  • kroženje denarja med državnimi projekti in političnimi simpatizerji v gospodarstvu in prikrito lobiranje,
  • netransparentno financiranje političnih strank in volilnih kampanj,
  • zakonodajno sled.

Na predsednika vlade Republike Slovenije Janeza Janšo smo zato naslovili poziv, da utemelji katere konkretne ukrepe bo sprejel  in kdaj, da se bo kroženje denarja med državnimi projekti in političnimi simpatizerji v gospodarstvu  prenehalo in da bo lobiranje v praksi transparentno.

Gospodu Janši smo poslali tudi poziv, da predstavi konkretne ukrepe v zvezi z t.i. zakonodajno sledjo, pojavom sistemskega tveganja za korupcijo in nasprotje interesov pri naročanju izdelave pravnih predpisov pri zunanjih izvajalcih. Prav tako smo ministre in ministrice, vlado, poslance in župane prosili za utemeljitev in predstavitev rešitev na tem področju.

Predsedniku Državnega zbora Republike Slovenije dr. Gregorju Virantu, predsedniku Vlade Janezu Janši, vladi in poslancem smo poslali poziv, kako in kdaj bodo uredili netransparentno financiranje političnih strank in volilnih kampanj.

Z rešitvami na teh področjih tudi v praksi bi odgovorni  privarčevali. Na tak način bi omogočili, da bi se denar namesto v žepe zasebnikov stekal v državno blagajno. Povečali bi gospodarsko rast, zmanjšali brezposelnost in zagotovili kakovost življenja vsakemu državljanu.


Poziv predsedniku Vlade RS - kroženje denarja

Poziv predsedniku Vlade RS - zakonodajna sled

Poziv predsedniku Vlade RS ter ministrom in ministrici - financiranje političnih strank

Poziv Vladi, ter ministrom in ministrici poimensko- zakonodajna sled

Poziv predsedniku DZ RS - financiranje političnih strank

Poziv predsedniku DZ RS - zakonodajna sled

Poziv poslancem DZ RS - financiranje političnih strank

Poziv poslancem DZ RS - zakonodajna sled

Poziv poslanskim skupinam DZ RS - financiranje političnih strank

Poziv poslanskim skupinam DZ RS - zakonodajna sled

Poziv županom - zakonodajna sled

 

ODGOVORI NA POZIVEDruštvo Integriteta

Naslov:
Društvo Integriteta - Transparency International Slovenia
Povšetova 37
1000 Ljubljana
Slovenija

E-mail:
info@integriteta.si

mpu slovenia

Koledar dogodkov

«   November 2017   »
potosrčpesone
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   

Zadnje novice

Javna razprava: Integriteta politikov funkcionarjev in javnih uslužbencev v luči (dez)integracije družbe

Društvo Integriteta- Transparency International Slovenia je v četrtek, 20.12.2012 pripravilo javno razpravo, ki je bila namenjena konstruktivni debati, uperjeni proti korupciji in zlorabi moči. Predlagali smo konkretne rešitve za višjo integriteto politikov, funkcionarjev in javnih uslužbencev, ki se gradi od zgoraj navzdol in je pomembna za izhod iz krize v katero država vedno bolj tone. Društvo Integriteta bo na podlagi javne razprave in našega dosedanjega dela pripravilo in predlagalo smernice in kodeks etike. 

Udeleženci javne razprave:

• prof.dr. Miro Cerar (Pravna Fakulteta Univerze v Ljubljani)
• dr. Polonca Kovač (Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani; članica Uradniškega sveta)
• mag. Bećir Kečanović (pomočnik predsednika Komisije za preprečevanje korupcije)
• Simona Habič (Predsednica Društva Integriteta- Transparency International Slovenia) 
• Bojan Radej (Slovensko društvo evalvatorjev, Integracija politik)
• Dr. Urban Vehovar (Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem)

 

 
Okrogla miza: Kako zagotoviti integriteto v zasebnem sektorju in zmanjšati vplive politike na poslovanje?

MEDIJSKE OBJAVE

GALERIJA

ANALIZA VPRAŠALNIKOV

Društvo Integriteta- Transparency International Slovenija je 27. marca 2012 v okviru projekta ENIS pripravilo okroglo mizo na temo: "Kako zagotoviti integriteto v zasebnem sektroju in zmanjšati vplive politike nanjo?". V okviru dogodka, ki je bil organiziran ob pomoči Ameriške amabasade v Sloveniji, smo gostili tudi direktorja EDF communication iz ZDA, Erich-a de la Fuente.

 
logo ti slo final crinisbarvalogo tilogo euPrevention of and Fight against Crime. With financial support from the Prevention of and Fight against Crime Programme. European Commission - Directorate-General Home Affairs.